Lojistik Terimleri

Air waybill: Malların hava nakliyatı ile taşındığını gösteren sevkiyat belgesidir. Alongside Vessel: Kargonun rıhtıma veya gemi palangası altındaki mavnaya, gemiye direk yüklenmek amacıyla teslimidir. Average (Avarya): Denizcilikte, zarar,...